Calitatea serviciilor

SENZOR GUARD SECURITY S.R.L, a preluat si asigurat paza in numeroase obiective, unitati de invatamant universitar si preuniversitar, unitati sportive, unitati industriale, contractele incheiate fiind onorate in cele mai bune conditii, evitarea situatiilor limita facandu-se prin buna pregatire a angajatilor nostri si prin masurile preventive adoptate.

Avand in vedere ca agentul de paza este principalul element care indeplineste executarea contractului, societatea noastra parcurge un proces de selectie, de pregatire, atestare si avizare de catre organele abilitate de lege, pentru toti agentii care vor activa in obiectivele dumneavoastra.

Societatea noastra dispune de personal calificat care sa poata fi recomandat pentru procedura de autorizare acces informatii nivel secret/secret de serviciu, care asigura secretul informatiilor si datelor obtinute, a rezultatelor desprinse din studiile si analizele efectuate asupra activitatii de paza.

Pentru noi securitate inseamna

A ne angaja sa implementam si sa operam un concept de securitate privata care sa indeplineasca cerintele Autoritatii Contractante, cerute in caietul de sarcini.      

Sistemul de securitate privata propus ofera servicii complete de securitate dupa cum urmeaza:

  • Asigurarea pazei si protectiei bunurilor si persoanelor in obiective;
  • Asigurarea ordinii si linistii in incinta obiectivelor incredintate;
  • Controlul accesului in obiective, in conformitate cu procedurile si reglementarile beneficiarului;
  • Asigurarea interventiei, in caz de incident, la timp si cu capacitatea necesara conform prevederilor planurilor de paza ce vor fi intocmite pentru fiecare obiectiv in parte;

Intreaga activitate a agentilor de paza se desfasoara cu respectarea legilor, drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetateanului, apararea bunurilor apartinand patrimoniului public si privat, si se greveaza in mod special pe normele prevazute de Legea nr. 333/2003.

Prin serviciile oferite ne angajăm să implementăm și să operăm un concept de securitate privată care să îndeplinească cerințele tuturor  beneficiarilor noștri

Solicita OFERTA SENZOR GUARD

UA-89817125-1